Badania psychologiczne kierowców – Legnica i okolice

Przeprowadzanie badań psychotechnicznych jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców starających się o prawo jazdy, dla kierowców zawodowych oraz w innych przypadkach określonych prawem drogowym. Badania kierowców polegają na wykonaniu odpowiednich testów psychologicznych, które oceniają przydatność kandydata do kierowania pojazdem. Odbywają się one w postaci testów logicznych, osobowości oraz testów na aparatach sprawdzających szybkość reakcji na zmianę warunków na drodze. Badanie psychotechniczne kończy rozmowa z psychologiem, który ma za zadanie ocenić wyniki przeprowadzonych testów i na ich podstawie wydać orzeczenie o przydatności kierowcy do wykonywania zawodu. Badanie ważne jest przez 5 lat. Wydaje się je zarówno osobom ubiegającym się o prawo jazdy, kierowcom zawodowym, motorniczym, jak również operatorom maszyn budowlanych, wózków widłowych i podestów ruchomych.

Aktualnie przeprowadzamy testy psychologiczne:

 • Obecnych kierowców i tych, którzy planują robić prawo jazdy (jakiejkolwiek kategorii)
 • Kierowców samochodów służbowych
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców, którzy z jakiegoś powodu zostali skierowani na badania przez policję,
 • Kierowców, którzy spowodowali wypadek, w którym byli ranni lub ofiary śmiertelne
 • Kierowców taksówek
 • Osób nauczających jazdy bądź egzaminujących
 • Osób starające się o przywrócenie uprawnień do jazdy
 • Osób będących motorniczymi tramwaju

Na testy psychologiczne dla kierowców należy mieć przy sobie:

 • w przypadku wady wzroku – okulary lub soczewki kontaktowe,
 • dokument który potwierdzi tożsamość badanej osoby – najlepszy będzie dowód osobisty,
 • odpowiednie skierowanie na badanie psychotechniczne, o ile takowe zostało wystawione,
 • aktualne prawo jazdy badanej osoby,
 • wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, jeżeli wystawienia jej życzy sobie klient.

Testy psychotechniczne muszą mieć wartość psychometryczną. W celu spełnienia tego warunku, osoba poddająca się badaniu musi być w pełni wypoczęta i znajdować się w stanie trzeźwym na czas ich przeprowadzania. Należy więc zachować wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych dzień przed i w dniu przeprowadzania testów. Średni czas badania wynosi około 1,5 godziny.

W naszym gabinecie psychologicznym wykonujemy również badania na broń.