Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych

Operator maszyn budowlanych i podestów ruchomych jest zawodem, wymagającym od kandydata niezwykłej sprawności ruchowej oraz na płaszczyźnie oko-ręka. Te zdolności pozwalają pracownikowi nie tylko na precyzyjne wykonywanie powierzonych zadań, ale również zapewniają bezpieczeństwo osobom trzecim w miejscu pracy. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań psychologicznych i lekarskich dopuszczających do pracy na wyżej określonych stanowiskach. Badania psychologiczne kierowców maszyn budowlanych należy powtarzać co 4 lata dla osób poniżej 50 roku życia oraz co 2 lata dla osób powyżej 50 lat, zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Zajmujemy się badaniami psychologicznymi, którym poddawani są:

 • operatorzy wózków widłowych  z elektrycznym i spalinowym napędem
 • operatorzy maszyn budowlanych  takich jak żurawie, dźwigi, walce drogowe, koparki, suwnice
 • osoby trudniące się pracami na wysokości
 • pracownicy, od których wymagane jest posiadanie specjalnych zdolności i cech psychicznych czy psychomotorycznych

W trakcie psychotestów badany powinien mieć ze sobą:

 • okulary lub soczewki kontaktowe w przypadku wady wzroku,
 • dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty,
 • skierowanie na badanie psychotechniczne w razie jego wystawienia,
 • aktualne prawo jazdy,
 • w przypadku chęci wystawienia faktury za badanie, wszelkie niezbędne dane do jej wystawienia.

By testy psychotechniczne miały wartość psychometryczną, czyli były miarodajne, osoba badana musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi być w pełni wypoczęta. Po drugie, nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, zmieniających percepcje. Dlatego należy nie tylko nie korzystać z tego typu używek w dni badania, ale też dzień przed. Czas badania może się różnić od przypadku do przypadku, ale średnio wynosi około 1,5 godziny.

Obok wspomnianych testów psychotechnicznych, wykonujemy również badania dla innych grup zawodowych, takie choćby, jak badania psychologiczne sędziów i prokuratorów.