Badania psychologiczne operatorów maszyn

Zajmujemy się badaniami psychologicznymi, którym poddawani są:

  • operatorzy wózków widłowych  z elektrycznym i spalinowym napędem
  • operatorzy maszyn budowlanych  takich jak żurawie, dźwigi, walce drogowe, koparki, suwnice
  • osoby trudniące się pracami na wysokości
  • pracownicy, od których wymagane jest posiadanie specjalnych zdolności i cech psychicznych czy psychomotorycznych

 

Na psychotesty należy zabrać ze sobą:

  • okulary, ewentualnie soczewki – jeżeli osoba ich używa
  • dokument potwierdzający tożsamość osoby (najlepiej dowód osobisty)
  • jeżeli osoba ma, to skierowanie na badanie
  • dane niezbędne do wystawienia faktury, jeżeli jest takie życzenia
  • prawo jazdy

Testy psychotechniczne muszą mieć wartość psychometryczną.  Aby spełnić ten warunek, osoba poddająca się badaniu musi być w pełni wypoczęta i trzeźwa w czasie ich przeprowadzania. Należy także zachować wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych dzień przed i w dniu przeprowadzania testów. Średni czas badań psychotechnicznych wynosi około 1,5 godziny.