Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych

Operator maszyn budowlanych i podestów ruchomych jest zawodem, wymagającym od kandydata niezwykłej sprawności ruchowej oraz na płaszczyźnie oko-ręka. Te zdolności pozwalają pracownikowi nie tylko na precyzyjne wykonywanie powierzonych zadań, ale również zapewniają bezpieczeństwo osobom trzecim w miejscu pracy. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań psychologicznych i lekarskich dopuszczających do pracy na wyżej określonych stanowiskach. Badania psychologiczne kierowców maszyn budowlanych należy powtarzać co 4 lata dla osób poniżej 50 roku życia oraz co 2 lata dla osób powyżej 50 lat, zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Zajmujemy się badaniami psychologicznymi, którym poddawani są:

 • operatorzy wózków widłowych  z elektrycznym i spalinowym napędem
 • operatorzy maszyn budowlanych  takich jak żurawie, dźwigi, walce drogowe, koparki, suwnice
 • osoby trudniące się pracami na wysokości
 • pracownicy, od których wymagane jest posiadanie specjalnych zdolności i cech psychicznych czy psychomotorycznych

Na psychotesty należy zabrać ze sobą:

 • okulary, ewentualnie soczewki – jeżeli osoba badana ich używa
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby (najlepiej dowód osobisty)
 • skierowanie na badanie, jeśli takowe zostało wydane
 • dane niezbędne do wystawienia faktury, jeżeli jest takie życzenia Klienta
 • prawo jazdy

Testy psychotechniczne muszą mieć wartość psychometryczną. W celu spełnienia tego warunku, osoba poddająca się badaniu musi być w pełni wypoczęta i znajdować się w stanie trzeźwym na czas ich przeprowadzania. Należy więc zachować wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych dzień przed i w dniu przeprowadzania testów. Średni czas badania wynosi około 1,5 godziny.

W naszym gabinecie psychologicznym wykonujemy również badania dla innych grup zawodowych, takie choćby, jak badania psychologiczne sędziów i prokuratorów.