Gabinet psychoterapeutyczny - Psycholog dziecięcy w Legnicy

Gabinet psychoterapeutyczny Legnickie Centrum Psychologiczne udziela pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych oraz dla par i całych rodzin. Terapia psychologiczna prowadzona jest przez wieloletniego biegłego sądowego z zakresu psychologii. Staramy się pomagać we wszystkich problemach związanych z zaburzeniami, trudnościami, lękami i fobiami. Niesiemy pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych oraz opiniujemy w sprawach sądowych.

Terapia małżeńska

Pomagamy rozwiązywać problemy par małżeńskich oraz w związkach partnerskich. Terapia dla par pozwala partnerom pokonać kryzysy w związku, zrozumieć zachodzące w nim zjawiska, pokonać trudności w komunikacji oraz określić wspólne cele i dążenia. Ułatwiamy zrozumienie partnera, przezwyciężanie kryzysów wynikłych w przypadku zdrady lub oziębienia uczuć, a także zapobiegamy eskalacji przemocy w rodzinie. Terapia małżeńska pozwala na przywrócenie poprawnych relacji między partnerami i w wielu przypadkach ratuje związek przed rozpadem.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna niesie pomoc w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Dotyczy to najczęściej śmierci członka rodziny. Wówczas właściwa pomoc psychologiczna pozwala na łagodniejsze przeżywanie żałoby. W wielu innych sytuacjach, takich jak narodziny upośledzonego dziecka, czy też osadzenie członka rodziny w zakładzie karnym pomoc psychologa i właściwa terapia staje się nieodzowna. Zapraszamy do korzystanie z terapii rodzinnej wszystkie rodziny dotknięte traumatycznymi przeżyciami, po wypadkach i we wszystkich innych trudnych sytuacjach życiowych.

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcam do kontaktu531726161

Pomoc psychologiczna dla:

Obszary pracy:

Dzieci i młodzież

pomoc psychologiczna i opinia o dziecku do sądu

 

 • trudności dzieci w sytuacji okołorozwodowej,
 • trudności dzieci w realizacji kontaktów z jednym z rodziców w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców,
 • trudności dzieci w sytuacji sądowej rywalizacji rodziców o sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • określenie preferencji dziecka co do wyboru rodzica pierwszoplanowego
 • syndrom PAS – syndrom alienacji rodzicielskiej,
 • przemoc rodzicielska,
 • manipulowanie dzieckiem
 • określenie kompetencji wychowawczych rodziców,
 • diagnostyka osobowości rodziców na potrzeby sądu  - w sprawach opiekuńczych.

Dzieci i młodzież

 • trudności wychowawcze,
 • uzależnienie/nadużywanie  gier komputerowych, internetu,
 • trudności poznawcze (intelektualne),
 • zaburzenia emocji i zachowania,
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzenia lękowe,
 • lęk społeczny,
 • fobia szkolna,
 • fobie specyficzne (lęk przed ciemnością, lęk przed psami, lęk prze rozstaniem z rodzicem – lęk separacyjny),
 • tiki, moczenie mimowolne (nocne),
 • zaburzenia nastroju,
 • trudności w relacjach z innymi,
 • zaburzenia odżywiana się,
 • całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm, zespół Aspergera
 • ADHD,
 • zaburzenia uwagi,
 • nadruchliwość,
 • terapia dzieci impulsywnych,
 •  mutyzm wybiórczy,
 • jąkanie się,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych.

 Dorośli

 • hazard,
 • trudności związane ze spożywaniem alkoholu,
 • trudności wychowawcze ujawniane wobec dzieci,
 • depresja,
 • nerwica,
 • obsesyjne myśli i zachowania natrętne,
 • nasilony lęk,
 • fobie specyficzne (wysokość, przestrzeń, psy),
 • stres pourazowy PTSD (wypadki samochodowe, katastrofy komunikacyjne, budowlane i spowodowane działaniem natury, doświadczenie przemocy),
 • doświadczenie przemocy (domowej, ulicznej, zinstytucjonalizowanej),
 • mobbing,
 • zaburzenia nastroju,
 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • zaburzenia osobowości.

Pary   

 • trudności komunikacji w związku,
 • niezgodność celów, dążeń i poglądów,
 • kryzys rozstania,
 • dylematy co do przyszłości związku,
 • zdrada,
 • przemoc w rodzinie,
 • trudności w relacji z rodzicami partnera

Rodziny

 • trudności emocjonalne spowodowane niepełnosprawnością dziecka,
 • żałoba,
 • syndrom opuszczonego gniazda,
 • osadzenie członka rodziny w zakładzie karnym,
 • wydarzenia życiowe o cechach katastrofy.